Mentoring

MENTORING W BIZNESIE

Indywidualny proces rozwojowy

Indywidualna praca rozwojowa z drugą osobą głównie w obszarach biznesowych – to według mnie najlepsza definicja nowoczesnego podejścia mentorskiego. Praca ta zmierza do poszerzania horyzontów oraz rozwoju wybranych obszarów kompetencyjnych, do poradzenie sobie z licznymi wyzwaniami czy przygotowaniem do nowej roli. By tak się zadziało wykorzystuję w mentoringu szeroki wachlarz narzędzi stosowanych w zależności od potrzeb – coaching, tutoring, consulting, obserwacje (shadowing) z przekazaniem informacji zwrotnej (feedback & feed forward). Zawierają się w tym procesie również wspólne generowanie rozwiązań oraz przekazywanie narzędzi do wykorzystania w konkretnych sytuacjach managerskich czy biznesowych.

Posiadam bogate doświadczenie biznesowe, z którego czerpię podczas prowadzenia skutecznych procesów mentoringowych. Nieustannie rozwijam swoją wiedzę i samego siebie. Brałem udział w dziesiątkach szkoleń, warsztatów i seminariów biznesowych na całym świecie, sam również prowadząc warsztaty, szkolenia i seminaria. Posiadam międzynarodowe akredytacje coachingowe i mentoringowe Noble Manhattan Coaching (NMC), International Institute of Coaching & Mentoring (IIC&M) oraz Institute of Leadership & Management (ILM). Jestem również międzynarodowo akredytowanym trenerem EMC, AMA Global, MTI, Gustav Kaser Academy, trenerem i asesorem wewnętrznym Orange i Mercedes-Benz AG, jestem certyfikowanym konsultantem narzędzi psychometrycznej diagnozy potencjału pracowników Psytech International.

Wybrane referencje: LinkedIn