Coaching

COACHING

Pionier coachingu w Polsce

Będąc jednym z pionierów coachingu w Polsce, od 2007 roku z osobistym zaangażowaniem szerzę jego ideę w naszym regionie. Moim niedościgłym mistrzem i wspaniałym nauczycielem w obszarze coachingu jest Gerard O’Donovan – założyciel i prezes szkoły coachingu Noble Manhattan Coaching. W 2012 roku zostałem powołany do zarządu International Institute of Coaching & Mentoring, pełniąc rolę Członka Zarządu i Dyrektora ds. Akredytacji (President of Accreditation). Jestem również członkiem Polskiej Izby Coachingu, będąc zaangażowanym w prace Komisji ds. Etyki i Standardów. Od wielu lat prowadzę coaching indywidualny (life, executive, coaching kariery), superwizje coachingowe i klasy mistrzowskie dla młodych coachów oraz warsztaty coachingowe dla firm i organizacji w języku polskim i angielskim. Pod moim okiem wykształciło się i zdobyło międzynarodowe certyfikacje coachingowe ponad 500 coachów z całego świata. Przeprowadziłem ponad 10.000 godzin coachingu indywidualnego i ponad 5.000 godzin warsztatów, wykładów, superwizji i szkoleń o tematyce coachingowej. Jestem współautorem książki „Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha” i autorem licznych artykułów branżowych w obszarze coachingu, kariery i rozwoju.

Posiadam międzynarodowe akredytacje coachingowe Noble Manhattan Coaching (NMC), International Institute of Coaching & Mentoring (IIC&M) oraz Institute of Leadership & Management (ILM). Mam bogate doświadczenie biznesowe, z którego czerpię w pracy coachingowej.

W coachingu pracuję w duchu standardów wspólnych dla IIC&M, ICF i Polskiej Izby Coachingu.

Każdy proces coachingowi jest inny i wymaga innego podejścia. Do tego jest dopasowany indywidualnie do potrzeb osoby czy organizacji – aby dowiedzieć się więcej, jak wygląda praca ze mną, zapraszam do kontaktu.

Referencje: https://dobrycoach.pl/coach/lukasz-wieczorek